02 11 2009

TÜRK OLMAK KOLAY DEĞİL!

Günümüzde Türk olmak zor dostum!Türk olmak, çile çekmektir. Türk olmak, kendi ülkende bile hor görülmek demektir.Türk olmak soykırımla, kan dökmekle, vahşetle suçlanmaktır.Türk olmak, 1 milyon Ermeni’yi, 30 bin Kürt’ü öldürmektir.Türk olmak, yabancılara satılan yerlerde ırgat olarak çalışmaktır.Türk olmak, yurduna ve ulusuna sahip çıktığın vakit “faşist” damgası yemektir.Türk olmak, davul-zurna ile askere uğurlanıp, vurulursan “Vatan sağ olsun”  denilerek şehitliğe gömülmektir.Türk olmak, teröristi öldürdüğün zaman hapse girip yargılanmak demektir.Türk olmak, ulusuna söven bölücülere, hainlere ve işbirlikçilerine ses çıkarmamaktır.Türk olmak, haksızlığa ve açılımlar nedeniyle aşağılanmaya razı olmaktır.Velhasıl, günümüzde Türk olmak çok zordur!  rturan@hurriyet.com.tr  Devamı

03 04 2009

MİLLET VEKİLİ OLMA KRİTERLERİ

İki defa İttihat ve Terakki'den milletvekili seçilen, sonra da Hürriyet ve İhtilaf Parti'sini kuran, Damat Ferit hükümeti döneminde Ayan Üyeliği'ne atanan Mehmet Zeynelabidin Efendi, "Meşrık-ı İrfan Gazetesi"nde milletvekili olma kriterlerini açıklamış. Bu yazıyı Konya Yusuf Ağa Kütüphanesi katalogunda 9521/2' sayıyla kayıtlı "İslamiyet ve Meşrutiyet" isimli eserde bulmak mümkün.  Yörede mahalli bir gazetede çalışan gazeteci Ali Akgül'ün derlediği kriterler şöyle: 100 yıl önce Konya'daki milletvekili olma kriterleri: Birincisi: Milletvekili adayı, aday olacağı şehirde uzun süreli oturmuş, yaşamış olmalı, halkın mizacını iyi bilmeli. Bir şehirde oturmamış veya çıkıp gideli uzun zaman olmuş adamların bir kere iyi olup olmadığı bilinemez. İkincisi: Şehre yarayacak her türlü kanunu ve o şehir halkının saadetini icap edecek şeyleri düşünüp beğenmeye ve böyle bir arayan toplamaya muktedir olmalıdır. Üçüncüsü: Devletin şan ve şerefini düşünmeyecek kadar cahil olmamakla birlikte, sefih de olmamalıdır. Çünkü kendi malı kendine teslim edilemeyen sefih bir adama bu gibi vazife verilemez. Dördüncüsü: Hükümetin kanunsuz ve haksız işlerini yüzüne beraber söylemek hususunda kimseden korkup çekinmez ve ölmekten bile kaçınmaz, dünya için kimseye müdane etmez olmalıdır. Beşincisi: Parayı görünce her şeye boyun eğecek kadar bağrı yufkalardan ve parayı çok sevenlerden olmamalıdır. Yoksa milletin menfaati zayii olmak ihtimali ziyadeleşir ve memleketi açık açık uçuruma sürekler. Altıncısı: Memuriyetini muhafaza etmek ve başka bir menfaatini korumak için şuna buna yüzsuyu dökmüş (ağlamış), kendisine haksızlık edenlere göz kırpmış, kendisi haksızlık etm... Devamı

07 01 2008

TÜRK ERKEĞİ, ERKEKLİĞİNDEN NE ÇEKER ?

        Hepimiz erkekliğimizle birazcık olsun övünürüz,cakamızdan geçilmez aşağıda Türk erkeğinin nelerle övündüğünü okuyacaksınız ,bu okuduklarınızı tanıdıklarınız,çerenizdeki kişiler ve kendinizle karşılaştırabilirsiniz.Böylece test  etme imkânınız olur .Esen kalın   İşe Başlarken Besmele ÇekerDelikanlıdır Tespih ÇekerSportmendir Barfiks ÇekerTek Eliyle Şınav ÇekerKendi Dişini Kendi ÇekerKaçan Golde Yuh ÇekerAğzında Sigara Halay ÇekerDikiz Aynasından Hareket ÇekerMuazzam Kopya ÇekerKaynanadan Çok ÇekerGenelde Babaya ÇekerEvladına Nutuk Çekerİskenderin Üstüne Künefe ÇekerKomedi Filminin Kralını ÇekerÇuhayı Yırtmadan Pike ÇekerKafası Bozulunca Resti ÇekerParayı Bulan Arabayı ÇekerMahallede Pati ÇekerGurbette Hasret ÇekerSevdiğini Sorguya ÇekerAldatılınca Tetiği ÇekerMemlekete Turist ÇekerKaşı Gözü İlgi ÇekerHer Ortamda Dikkat Çekerİtalyan Erkeklerine Beş Çekerİngilizlere Yirmi Beş ÇekerBalık etli Görünce İç Çeker Devamı